top of page

Praktische Esoterie (Esoteric Healing)

Het woord esoteric/ esoterisch is afgeleid van de Griekse term esoterikos , wat 'binnen' betekent. In de loop van de tijd is het 'versluierd' of 'verborgen uit het zicht' geworden. Het beschrijft treffend het subtiele energiesysteem van een mens: de dynamische uitdrukking van fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen. Wanneer een van deze energieën geblokkeerd raakt of uit balans raakt, komen we op gespannen voet te staan met onze natuurlijke staat van welzijn. Wanneer deze 'niet geziene' subtiele velden vitaal en in harmonie zijn, kunnen mogelijk onderliggende oorzaken van ziekte of disbalans behandeld en/of voorkomen worden. 

Het bestaan ​​van het menselijke energieveld en het gebruik ervan bij genezing is al duizenden jaren bekend. Het is uitgebreid gedocumenteerd in Egypte, India en China. Het is met verschillende namen aangeduid: het vitale lichaam, het bio-energetische veld, "L" (levens) veld en het etherische lichaam. Door de studie van Esoteric Healing worden de subtiele energieaspecten van de mens zichtbaar; men kan deze velden leren herkennen en balanceren. 

De INEH biedt training in
Praktische Esoterie (Esoteric Healing)  en in de wetenschap die dit ondersteunt. Deze methode is afkomstig van de Tibetaanse Lama, Djwhal Khul, zoals vertaald in het werk van Alice A. Bailey. Onze cursussen zijn voor medische en niet-medische beoefenaars die een dieper inzicht zoeken in de mens -in ziekte en gezondheid -, en zijn  een diepgaande studie van onze energetische architectuur. 

 

"Genezing komt niet door een intense affirmatie van de goddelijkheid, of door simpelweg liefde uit te laten stromen en de uitdrukking van een vage mystiek. Het komt door het beheersen van een exacte wetenschap van contact, van indruk, van aanroep, en een begrip van de subtiele apparaten van de etherische voertuig." - Alice A. Bailey, Esoteric Healing

bottom of page