top of page

Opleiding Praktische Esoterie

De opleiding is opgebouwd uit drie componenten:

 • Meditatietraining, om bewustzijn en intuïtie te ontwikkelen en te leren werken vanuit innerlijke afstemming.

 • Theoretische sessies, waarin vanuit esoterisch perspectief allerlei onderwerpen aan bod komen met betrekking tot persoonlijke en spirituele ontwikkeling en aspecten die een rol spelen bij ziekte en gezondheid, leven en dood.

 • Praktische sessies, waarin methoden en technieken worden geoefend om te leren werken met subtiele energie en de energiekanalen en centra op verschillende niveaus uit te balanceren. 

 

Onderwerpen in de opleiding:

 • Meditatie

 • Ontwikkeling van intuïtie 

 • Persoonlijkheidswerk: bewustwording van en omgaan met eigen gedachten, emoties en blokkades

 • Aspecten van ziekte en gezondheid

 • Regels en wetten in Esoterische Genezing

 • Ethische aspecten van genezing

 • Introductie in Esoterische Psychologie

 • Constitutie van de mens in de kosmos

 • Geboorte & dood

 • Luistervaardigheden en counseling

 • Het omgaan met cliënten

 • Sensitiviteit & Diagnostiek

 • Leren werken met energie

 • Introductie in anatomie en fysiologie

 • De subtiele lichamen: structuur, functie en werkingsmechanisme

 • Praktisch werk met het uitbalanceren van de chakra's

 • Het energieveld en de chakra’s

 • Wetenschappelijk research op het gebied van het energetische veld

 • Het proces van creëren, beschreven in de Witte Magie, Alice Bailey

Het INEH-curriculum wordt aangeboden in vier delen, die in losse dagen of in weekenden verdeeld zijn of in een  intensief seminar van 6 dagen (afhankelijk van de locatie).

 • In het eerste deel leren we energievelden waar te nemen en te voelen, maken we kennis met de chakra's en verbinden we ons met de energieën van het Zielsniveau. We bouwen een levende brug naar de Ziel.

 • Daarom moeten we onze chakra's en energievelden in evenwicht brengen, ons persoonlijkheidswerk voortdurend doen: onze eigen rommel opruimen en de energievelden van de persoonlijkheid opruimen en zuiveren (deel 2, geïntegreerd leven).

 • Als we eenmaal in zeker contact komen met de ziel, komen we in contact met het grotere plaatje, Het Plan, het kosmische perspectief, en krijgen we indrukken en intuïties. Om een ​​duidelijke interpretatie hiervan in onze persoonlijkheid te kunnen hebben, moeten we onder andere werken aan het verdrijven van  de glamours en illusies  (deel 3, Kosmisch perspectief)

 • Dan kunnen we creatief worden. Het wordt mogelijk dat druppels van licht en liefde van het zielsniveau door de persoonlijkheid kunnen worden uitgedrukt en gemanifesteerd . Dit is de weg de materie in, wat binnen deze filosofie Witte Magie wordt genoemd (deel 4, Brug van Licht).

Voor ons is de bedoeling en het doel van het geven van de cursussen:

Bewustwording, bewustzijnsverruiming, ontwikkelen van intuïtie, "heel" worden, 

doelgerichter, creatiever en liefdevoller: expressie vanuit je hoger zelf.

Een succesvolle afronding van alle vier de delen levert een totaal van 225 - 250 uur aan cursussen en toepassingen op. Hierna kan men als healer/facilitator deze kennis naar eigen inzicht in praktijk brengen.

Training in Praktische Esoterie (Esoteric Healing) vormt een aanvulling en versterking van zowel westerse als oosterse medische behandelingsmodaliteiten. Het ondersteunt mensen die een geïntegreerd leven leiden, weergegeven in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel evenwicht. Bij deze methode ligt de aandacht bij de mogelijke oorzaak van ziekte in het subtiele energiesysteem.

Thanks! Message sent.

bottom of page