Opleiding Esoteric Healing

In de opleiding Esoteric Healing worden je “tools” aangeboden om bewust je authentieke ware zelf te vinden en te ontdekken. Uiteindelijk gaat iedereen een weg naar zijn innerlijk zelf, maar vaak gebeurt dit onbewust. Op deze bewuste weg naar je innerlijk hoger zelf, zal je waarschijnlijk obstakels tegenkomen. Deze obstakels kunnen worden beschouwd als energie blokkades, die in sommige gevallen fysieke of psychologische problemen kunnen veroorzaken.Door de energie van het innerlijk zelf in beweging te brengen kunnen de blokkades oplossen en de weg worden vervolgd.

 

In de opleiding leer je je eigen energieveld en dat van anderen waarnemen. Je leert over de verschillende lagen en kwaliteiten van energie. Je leert je eigen manier van waarnemen kennen en je eigen stijl van omgaan met energie ontwikkelen, zodat deze integreert in jouw leven en werk.

 

Door de aangeboden meditaties ontwikkel je het vermogen verbinding te maken met de verschillende niveaus van energie en zielsbewustzijn. Je bewustzijn zal zich langzaam en in zijn eigen tijd  gaan verruimen.Je vermogen aanwezig te zijn in je leven zal zich gaan verdiepen.

 

Studie van de esoterische achtergronden van het energetisch werk laten je een nieuwe kijk op het leven ontwikkelen en helpen je de kloof die er kan bestaan tussen het innerlijk en uiterlijk leven overbruggen.

Als je jezelf energetisch begint te leren kennen, en je in staat bent om verbinding te maken met de meer subtiele energie niveaus, zal je ook in staat om anderen te helpen bij het mobiliseren van de energie van hun hoger zelf en zo zichzelf  te vinden en energetisch te helen.

Hoe leer je het praktisch uitvoeren  van esoteric healing?


Het INEH-curriculum biedt een uitgebreide kennis en begrip van de verschillende energievelden, de chakra's en hun relatie tot het fysieke lichaam; een overzicht van en training in meditatie en het belang ervan in de ontwikkeling van de intuïtieve en co-creatieve mind, kennis over esoterische psychologie en praktische training in de toepassing van balanceren van energie. Het is ons doel om je te laten ervaren hoe je de principes van Esoteric Healing kunt toepassen in je persoonlijke ontwikkeling, in het dagelijks leven, je werk in het algemeen of in een klinische setting, spreekkamer of elke andere behandelingssituatie. 

Het INEH-curriculum wordt aangeboden in vier delen, die of in weekenden verdeeld zijn of in een  intensief seminar van 6 dagen (afhankelijk van de locatie). De stof wordt aangeboden in theoretische sessies, praktische sessies en groepsmeditaties. Tijdens de cursus wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van de mogelijkheid om subtiele energie te voelen, waar te nemen en hiervoor technieken te leren beheersen om energie centra in balans te laten komen. Een succesvolle afronding van alle vier de delen levert een totaal van 225 - 250 uur aan cursussen en toepassingen op. 

Training in Esoteric Healing vormt een aanvulling en versterking van zowel westerse als oosterse medische behandelingsmodaliteiten. Het ondersteunt mensen die een geïntegreerd leven leiden, weergegeven in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel evenwicht. Bij deze methode ligt de aandacht bij de mogelijke oorzaak van ziekte in het subtiele energiesysteem.


Selecteer een tabblad hieronder voor een beschrijving van elke cursus.

Course I: Een Introductie in Esoteric Healing


Course I  zal de principes en technieken van Esoteric Healing introduceren. Je leert de praktische relatie tussen de fysieke en esoterische anatomie, evenals de evaluatie van het subtiele energieveld. Door training leert een beoefenaar om gebieden te ontdekken die zwak of overbelast zijn. Punten van energie dienen als een kaart van interpretatie en integratie voor onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen. 

Specifieke behandelingsprocedures richten zich op het basiscentrum, het heiligbeen centrum, het solar plexus centrum en het lymfatische systeem. Balanceringstechnieken leren de beoefenaar hoe hij het energieveld naar een meer harmonieuze staat laat komen en zo positieve verandering kan bewerkstelligen. Grondige verkenning van de  principes van esoteric healing zal worden aangeboden, evenals een evaluatie van de taken en verantwoordelijkheden van een energy healing facilitator. 

Hoofd thema's van course I: 

 • introductie tot het menselijke energieveld 

 • energetische oorzaak van ziekte en de eerste wet van Esoteric Healing 

 • de zeven grote centra 

 • de zeven endocriene klieren 

 • de kleine centra 

 • fysiologische en psychologische aspecten van de centra 

 • afstemming- horizontaal en verticaal- in magnetische esoteric healing

 • het basiscentrum en zijn energetische betekenis 

 • het basiscentrum: organen, klieren en gerelateerde energieprotocollen 

 • het Heiligbeen centrum & zijn energetische betekenis 

 • het Heiligbeen centrum: organen, klieren en gerelateerd energieprotocollen 

 • het Solar Plexus Center & zijn energetische betekenis 

 • het Solar Plexus Center: organen, klieren en gerelateerde energieprotocollen 

 • introductie tot het Hartcentrum & praktische energieprotocollen 

 • inleiding tot het keelcentrum & praktische energieprotocollen 

 • het lymfestelsel en gerelateerde energieprotocollen 

 • introductie tot het Ajna Center & praktische energieprotocollen 

 • voorschriften voor behandeling en voorgestelde behandelingsprocedures 

 • het proces van meditatie en meditatieprogramma voor cursus I 

 • aanbevolen lectuur 

 

Course II Geïntegreerd leven

Cursus II verdiept de verkenning van de mens als een samenstelling van fysieke, emotionele, mentale en spirituele energieën. De nadruk ligt op de evenwichtige integratie van deze energieën en de bepalende rollen die de ziel en persoonlijkheid spelen bij het creëren van een vitaal en gezond leven. We zullen het doel, de constructie en plaatsing van de ziel in het menselijke energiesysteem en de complexiteit van haar relatie tot de persoonlijkheid onderzoeken. Veel aandacht zal besteed worden aan de psychologische aspecten. Verdieping van het praktische werk uit cursus I, met een herhaling en uitbreiding van stof over basiscentrum-, heiligbeen centrum- en solarplexus centrum-leer. Het hartcentrum, het keelcentrum, het ajna-centrum en de bloedsomloop zullen er diepgaand in worden behandeld. 

 

Hoofdthema's  van course II:

 • Een  schema: de constitutie van de mens

 • herhaling van afstemming -horizontaal en verticaal

 • balanceren van gepaarde centra

 • de zeven centra en hun endocriene klieren

 • de major centra in relatie tot de wervelkolom

 • de  belangrijkste minor centra

 • het Basiscentrum: evaluatie, verdieping en aanvullende energieprotocollen

 • het Heiligbeen centrum: evaluatie, verdieping en aanvullende energieprotocollen

 • het Solar Plexus centrum: evaluatie, verdieping en aanvullende energieprotocollen

 • de milt en zijn energetische betekenis

 • het Hartcentrum en zijn energetische betekenis

 • het Hartcentrum: organen, klieren en gerelateerde energieprotocollen

 • het circulatie systeem

 • het keelcentrum en zijn energetische betekenis

 • het keelcentrum: organen, klieren en gerelateerde energieprotocollen

 • integratie van de persoonlijkheid

 • verdieping van de psychologische aspecten van de centra

 • een benadering van esoterisch onderzoek

 • een inleiding tot de zeven de zeven energiestralen

 • kundalini-energie

 • de wetenschap van  meditatie en  het meditatieprogramma voor course II

 • aanbevolen lectuur

 

Course III een kosmisch perspectief

Course III biedt een perspectief op de expansieve aard van energiesystemen. Er wordt veel helder wanneer we kijken naar de vergelijkbare eigenschappen van het atoom, het chakra, het menselijk hart, de mens, het zonnestelsel en de kosmos als geheel. We zullen de principes van de evolutie van bewustzijn onderzoeken en de rol die deze energiesystemen spelen in zijn expansie. De nadruk zal liggen op de primaire energiecentra van het hoofd: het Alta Major centrum, het Ajna centrum en het Kruin centrum. We zullen hun fysieke tegenhangers in de fysiologie van de hersenen leren kennen en de rol die deze architectuur speelt in onze psychologische en spirituele ontwikkeling. Er wordt een esoterisch perspectief geboden op geboorte, dood en levenscycli. Aanvullende energiebalancerende driehoeken voor alle zeven centra en een inleiding tot het zenuwstelsel zijn opgenomen in dit niveau.

 

Hoofd thema's van  course III:

 • onze relatie met de kosmos

 • de eerste en tweede wet van de Esoteric Healing

 • afstemming , horizontaal en verticaal

 • de centra van het hoofd

 • het Ajna Centrum en zijn energetische betekenis

 • het Ajna Centrum: de hypofyse & gerelateerde energieprotocollen

 • het Alta Major Centrumen zijn energetische betekenis

 • introductie over de Nervus Vagus

 • het Kruin Centrum en zijn energetische betekenis

 • het Kruin centrum: de epifyse gerelateerde energieprotocollen

 • de derde ventrikel & "the cave in the head "

 • herhaling van de grote centra langs de ruggengraat en aanvullende energieprotocollen

 • esoterische psychologie

 • de sutratma

 • introductie over het antahkarana 

 • de stadia van het leven: geboorte, dood en sterven, en tussen levens

 • inleiding tot radiatorische genezing

 • de deva levensstroom

 • de zeven stralen: kwalificerende  en conditionerende energiestromen

 • meditatieprogramma voor Cursus III

 • aanbevolen lectuur

Course IV de brug van Licht Antahkarana

Cursus IV verdiept het begrip van "in balans brengen/ heel maken" als een dienst, een wetenschap en een kunst. We richten ons op het verfijnen van de vaardigheden die we tot nu toe hebben geleerd: het identificeren van dis-balans binnen de energiecentra, het brengen van punten van energie in een resonerende relatie en het handhaven van een goede afstemming- horizontaal en verticaal-  tijdens de behandeling. Course IV onderzoekt het zenuwstelsel diepgaand, de nervus vagus, de vijf zintuigen en de bijbehorende energieherstellende protocollen. Naast meditatie, zullen we dmv praktische oefeningen leren om de ziel tot bewuste activiteit te brengen door het vestigen van een helende omgeving. Cumulatieve behandelingsvoorschriften en -procedures zullen worden herhaald.

 

Hoofd thema's van course IV:

 • afstemming horizontaal en verticaal

 • herhaling van de centra langs de wervelkolom en gerelateerde energieprotocollen

 • het Zenuwstelsel

 • xerdieping over de centra in het hoofd

 • aanvullende protocollen van de Ajna & Kruin Centra

 • de hersenen en de hersenstam

 • de vaguszenuw & gerelateerde energieprotocollen

 • de trigeminuszenuw

 • de vijf zintuigen: een fysiologisch & esoterisch perspectief

 • energieprotocollen van de vijf zintuigen

 • bouwen van  het antahkarana

 • glamour & illusie als energetische concepten

 • het immuunsysteem

 • de prana's, de milt en het etherische lichaam

 • juist gebruik van energie en overwegingen voor de behandelaar

 • herhaling van energieprotocollen van cursussen I -III en aanvullende energieprotocollen

 • verspreidende straling techniek

 • behandelvoorschriften en voorgestelde behandelingsprocedures

 • meditatieprogramma voor cursus IV

 • aanbevolen lectuur

Neem contact met ons op voor meer informatie over de opleiding:

 
 
 
 
 

Het International Network for Energy Healing (INEH) is een geregistreerde goede doelen instelling in het Verenigd Koninkrijk en lid van de Confederation of Healing Organization. Onze leraren en beoefenaars zijn getraind in de praktische aspecten van de Ageless Wisdom en bieden "energetisch  in balans komen" aan in de vorm van Esoteric Healing. Onze netwerkleden zijn verspreid over vele delen van de wereld, waaronder Australië, Canada, de Tsjechische Republiek, Italië, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland, de VS en Zimbabwe.

 • White SoundCloud Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon

© 2023 by DAILY ROUTINES. Proudly created with Wix.com